Валвекс фирмийн аваарын винтель, үл буцаах

Польш улсад үйлдвэрлэсэн Валвекс фирмийн аваарын винтель, үл буцаах нь сайн чанарын материалаар хийгдсэн бүтээгдэхүүн юм.

Аваарын винтель нь :

–  Код: 1481170 Хэмжээ: 1/2*3/4 –  Угаалгын машины цэвэр усыг холбоход илүү тохиромжтой

– Код: 1482120 Хэмжээ: 1/2*1/2  – Стандарт хэмжээтэй буюу угаалтуур, суултуурын цэвэр усыг холбоход тохиромжтой

– Кодф1482130 Хэмжээ: 1/2*3*4 – Угаалгын машины цэвэр усыг холбоход илүү тохиромжтой

зэрэг олон төрлүүд байдаг ба  дээр дурьдагдаагүй хэмжээтэй аваарын винтелийг захиалгаар нийлүүлнэ.

Үл буцаах нь :

– Код: 1900010   Хэмжээ: ф15

-Код: 1903000  Хэмжээ: ф20

– Код: 1900030  Хэмжээ: ф32

– Код: 1900040  Хэмжээ: ф40

– Код: 1900050  Хэмжээ: ф50 гэсэн төрлүүд байдаг.

• 02 сарын 28/2015 он