Панелан радиаторын холбох хэрэгсэл

Панелан радиатор нь  холболтын оролтоосоо хамаараад:

  • Хажуугаас холболттой
  • Универсал холболттой гэсэн 2 төрөл байдаг.

Хажуугаас холболттой радиаторт:

  • Өгөх винтель –  / энгийн, термостат/
  • Буцах винтель
  • Термостат толгой /винтель дээр суудаг /

Универсал холболттой радиаторыг доороос нь холбоход:

  • Хос винтель
  • Хоолой холбох
  • Термостат толгой /радиатор дээр суудаг/ тус тус ашиглагдана.

• 02 сарын 26/2015 он