Польш улсад үйлдвэрлэсэн Коспел фирмийн агшин зуур ус халаагч

Коспел компани нь агшин зуур ус халаагч, халаалтын цахилгаан зуухны Европын хамгийн том үйлдвэрлэгчдийн нэг юм. Өнөөдөр тус компани 400 ажилтан бүхий  гурван орчин үеийн тоног төхөөрөмжтэй үйлдвэртэй үйл ажиллагагаа амжилттай явуулж байна.
Коспел фирмийн агшин зуур ус халаагч нь Польш улсад үйлдвэрлэгддэг бөгөөд  чанар, хялбар хэрэглээгээрээ танигдсан шилдэг бүтээгдэхүүн юм.  Тус компаний бүтээгдэхүүнүүд нь Европын улс орнуудад төдийгүй Ази, Африкийн   5.5 сая орчим хэрэглэгчидтэй болсон байна.

Уг агшин зуур ус халаагчыг “Евро Стандарт” барилгын материалын дэлгүүр 2006 оноос хойш борлуулж байгаа бөгөөд хэрэглэгчдэд хэдийнээ танил болсон бүтээгдэхүүн юм.

Польш улсад үйлдвэрлэсэн Коспел фирмийн агшин зуур ус халаагчийг хэрэглээний халуун усны  хэрэгцээтэй байранд  урсгал хүйтэн усыг агшин зуур халааж хэрэглэх зориулалттай.

Ус халаагч нь хүчин чадлын хувьд дотроо олон төрөл байдаг.

KOSPEL ФИРМИЙН EPP-36KW 4 ХЭРЭГЛЭЭГ ЗЭРЭГ ХАНГАХ ХҮЧИН ЧАДАЛТАЙ

АГШИН ЗУУР УС ХАЛААГЧ

Уг агшин зуур ус халаагчийг ихээхэн хэмжээний халуун ус хэрэгцээтэй байранд /цайны газар, засварын газар, лаборатори , халуун усны газар, уул уурхайн ажилчдын байр гм/ урсгал усыг агшин зуур халааж хэрэглэх зориулалттай. Ус халаагчид хэд хэдэн хэрэглээг нэгэн зэрэг холбох боломжтой. Жишээ нь: угаалтуур, шүршүүр, ванн гм. Халаасан усны температурыг түүний таган дээрх тохируулагчаар орж буй усны температураас үл хамааран тохируулна. Халуун усны хаалтыг нээхэд ус халаагч автоматаар залгагдаж тохируулсан горимын дагуу ажиллана.

Техникийн үзүүлэлтүүд:

EPP-36 maximus elektronik

Хэвийн чадал КВТ 36
Хүчдэл В 3х380в
Хэвийн гүйдэл А 3х55
Усны даралт МПа 0,1-0,6
Усны урсгалын хэмжээ Л/Мин 2,5
Зөвшөөрөгдөх усны дээд хэмжээ Л/Мин

22

Бүтээмж Л/Мин 17,3
Температурын хязгаар С° 30-60
Овор хэмжээ мм 570х300х160
Жин Кг ~10,6
Гал хамгаалагч, автоматын хэвийн гүйдэл А 63
Тэжээлийн утасны хөндлөн огтлол Мм2 4х(10-25)
Оролтын хоолойн хөндлөн огтлол дюйм G1*2

 KOSPEL ФИРМИЙН BONUS EРPV-27, 24 KW-ЫН 3  ХЭРЭГЛЭЭГ ЗЭРЭГ ХАНГАХ

АГШИН ЗУУР УС ХАЛААГЧ

Уг EPPV BONUS 24, 27кв чадалтай усны халаагуур нь хэд хэдэн цэгүүдэд халуун усыг цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлттэйгээр хэрэглэхэд зориулагдсан.

  • Усны темпратурыг 30°С-60°С-ын хязгаарын хооронд жигд тохируулга
  • Усны урсгалын хэмжээнээс хамаарсан чадлын электрон тохируулга
  • 0,1МПа нам даралттай 2,5л/мин усны урсгалтай үед ус халаагч залгагдана
  • EPPV Bonus elektronik plus хувилбар нь температурын тохируулгын алсын удирдлагаар тоноглогдсон.
Техникийн үзүүлэлтүүд:

BONUS EРPV-27KW

Хэвийн чадал

КВТ

27

Хүчдэл

В

380в

Хэвийн гүйдэл

А

50

Бүтээмж

Л/Мин

13

Температурын хязгаар

С°

30-60

Тэжээлийн утасны хөндлөн огтлол

Мм2

4х6,0

 

BONUS EРPV24KW
Хэвийн чадал КВТ 24
Хүчдэл В 380в
Хэвийн гүйдэл А 40
Бүтээмж Л/Мин 11,6
Температурын хязгаар С° 30-60
Тэжээлийн утасны хөндлөн огтлол Мм2 4х6,0

KOSPEL ФИРМИЙН OPUS EPА.PU-8.4KW-ЫН

АГШИН ЗУУР УС ХАЛААГЧ

 Уг EPA.PU Opus 8.4кв чадалтай усны халаагууруудыг угаагуурт болон шүршүүрт тус тус холбоход нэн тохиромжтой.

  • Усны температурын цахим тохируулагч
  • Урсгалын хэмжээг жигд тохируулагч
  • IP25 хамгаалалтын түвшинтэй усны халаагуурыг шүршүүрт тоноглоход зөвшөөрөгдсөн
  • SHOWER 2000 маягийн тоосруулагч шүршүүр нь цахилгаан эрчим хүч ба усыг 50% хүртэл хэмнэх бололцоотой.
Техникийн үзүүлэлтүүд:

OPUS EPА.PU-8.4KW

Хэвийн чадал КВТ 8.4
Хүчдэл В 220в
Хэвийн гүйдэл А 40
Бүтээмж Л/Мин 4
Температурын хязгаар С° 30-60
Тэжээлийн утасны хөндлөн огтлол Мм2 3х6,0

 

KOSPEL ФИРМИЙН PRIMUS EPJ.P-..U 4.4KW, 5.5KW-ЫН

АГШИН ЗУУР УС ХАЛААГЧ

Уг  4.4кв, 4.5кв чадалтай усны халаагууруудыг 1 хэрэглээний  халуун ус хэрэглэдэг цэгт ашиглахад тохиромжтой. Жнь: Гал тогооны угаагуурт

Халуун усны хаалтыг нээнгүүт ус халаагч автоматаар залгагдаж ажиллана.

Техникийн үзүүлэлтүүд:

PRIMUS EPJ.P-..U 4.4KW

PRIMUS EPJ.P-..U 5.5KW

Хэвийн чадал КВТ 4.4 КВТ 5.5
Хүчдэл В 220в В 220в
Хэвийн гүйдэл А 20 А 25
Бүтээмж Л/Мин 2,1 Л/Мин 2,7
Темпратурын хязгаар С° 30-60 С° 30-60
Тэжээлийн утасны хөндлөн огтлол Мм2 3х2,5 Мм2 3х2,5

 

 

 

Хэрэгцээний халуун ус халаагч агшин зуур халаагч

• 02 сарын 04/2015 он