Тохируулагч

1.Халаалтын кабелийн удирдлага:

ELEKTRA ELR-10 электрон термостат нь дулааны температурыг хянах болон бусад халаалтын системийг нэг хэсэг болгон ашиглан ажиллаж амьдрах тав тухтай орчинг бүрдүүлнэ. Таны хүссэн агаарын температурыг мэдэрч ажиллах болно.   ELEKTRA ELR-10 электрон термостат нь Европын стандарт EN 60730-1 ба EN 60730-2-9 дагуу үйлдвэрлэгдсэн. бетон шал болон труба хөлдөлтөөс сэргийлэх зориулалттай халаалтын кабель, сүвлэдэг кабель зэрэгт холбох боломжтой.

кабелийн удирдлага

 2. Kospel .EKCO.L -фирмийн халаалтын цахилгаан зуухны удирдлага : 

Өрөөний температурыг нарийвчлалтайгаар тохируулж дээд зэргийн тохилог дулаан орчныг бий болгож. Удирдлагын электрон систем нь хүний оролцоогүйгээр өрөөнийхөө ажиллаж, амьдрах тав тухтай орчинг бүрэлдүүлхийн тулд өрөөний температурыг ажиллах цаг, өдөр, шөнө, долоо хоногоор програмчлан тохируулах боломжтой.  Цахилгаан зуухны өрөөний температур мэдрэгчийг програмчлан суурилуулах нь  эрчим хүчний хэмнэлттэй ажиллах боломжтой.

Auraton

 3. Радиаторын термостат толгой буюу дулаан тохируулагч : 

Халаалтын радиатор нь их бага хэмжээгээр харилцан адилгүй халдаг учир радиаторын термостат толгойны тусламжтайгаар дулааныг тохируулан хүний ажиллаж амьдрах тав тухтай орчинг бүрдүүлнэ. Тохируулагч нь 1-5 хүртэл горимтой бөгөөд * тэмдэглэгээ нь халаалтын системийг хөлдөөхгүй барих горим юм.

4440000 4410000   4512500

• 04 сарын 06/2015 он