jghkdc9nak

Бэлх плаза

Сэтгэгдэлгүй

jghkdc9nak

2013 онд хотын төвөөс зайдуу орших СБД-ийн иргэдэд зориулж 1700м2 талбай бүхий Бэлх плаза худалдаа үйлчилгээний төвийн орчин үеийн дизайн, цэвэр саруул орчинг бүрдүүлсэн барилгыг барьж ашиглалтанд оруулсан.

» » Бэлх плаза

04 сарын 09/2015 он